اصلی
اداره گاز منطقه یک اردبیل
کد مطلب: 102
تعداد بازدید: 4814
1395-02-07

رئیس اداره گاز منطقه یک اردبیل : بیت اله پاداش

آدرس :اردبیل میدان بسیج ساختمان بهره برداری شرکت گاز استان اردبیل طبقه اول اتاق 102

لیست شماره تلفنهای ضروری اداره گاز منطقه یک شهرستان اردبیل

نام واحد شماره تلفن علت تماس ساعت تماس 
حسابداری 31774451 قطع گاز به علت بدهی 16 - 8
خدمات مشترکین 31774521 خدمات پس از فروش و پاسخ به سوالات مشترکین 16 - 8
قرائت کنتور و توزیع صورتحساب 31774526 اشکالات قرائت کنتور و عدم دریافت صورتحساب , اعلام کارکرد کنتور , تسویه حساب 16 - 8
تعمیرات  33715946 جابجایی علمک 16 - 8
امداد  194  قطع گاز , نشت گاز , حوادث , حفاری  تمام ساعات شبانه روز
دفتر منطقه یک گاز اردبیل 33716202 شکایات , پیشنهادات و انتقادات  16 - 8
شماره تلفکس 33716202   تمام ساعات شبانه روز
شماره تلفن مخابرات ناحیه 33719822   تمام ساعات شبانه روز
شماره تلفن گویا 33743788   تمام ساعات شبانه روز


ساختمان بهره برداری


نقشه گوگل ساختمان بهربرداری

آدرس :اردبیل میدان بسیج ساختمان بهره برداری شرکت گاز استان اردبیل