اصلی
3400 اشتراک پذیری جدیدگاز طبیعی در سه ماهه اول سال جاری در استان اردبیل
کد مطلب: 1925
تعداد بازدید: 527
1396-04-22

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل خبر داد : در سه ماهه اول سال جاری بیش از 3400 مورد اشترک پذیری جدید در بخش های خانگی ، عمومی و صنعتی صورت گرفته است .

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل در سه ماهه اول سالجاری 152 کیلومتر شبکه گذاری  لوله پلی اتیلین و فولادی  و 4000 مورد انشعاب اجراء شده است.

وی افزود : تاکنون 8200 کیلومتر شبکه گذاری شهری و روستایی انجام گرفته است که از این میزان 2700 کیلومتر در بخش شهری و 5500 کیلومتر در بخش روستایی  به اجرا درآمده است.

خدائی همچنین از نصب  213500 انشعاب در سطح استان خبر داد و گفت : از این میزان تعداد 124000 انشعاب شهری و 89500 انشعاب روستایی می باشد.

 مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل در ادامه اضافه نمود : هم اکنون 65 جایگاه CNG ، 1293 مورد گازرسانی به صنایع جزء و مصارف عمده ، 427000  مورد مصارف عمومی و خانگی  و 13 شهرک و ناحیه صنعتی در سطح استان اردبیل از نعمت گاز طبیعی بهره مندند.

وی تعداد کل ایستگاه‌های تقلیل فشار را 261 مورد عنوان کرد و گفت: از ابتدا تا کنون تعداد 22 ایستگاه CGS ، 120 ایستگاه TBS که 1 مورد در سالجاری انجام گرفته ، 22 ایستگاه TBS&CGS، 170 ایستگاه MS که 1 مورد در سالجاری انجام گرفته و 98 ایستگاه  CPS در سطح استان اردبیل اجراء و در حال بهره برداری می باشد .