اصلی
اختتامییه ممیزی مستندات سیستم مدیریت یکپارچه در شرکت گاز استان اردبیل
کد مطلب: 2008
تعداد بازدید: 408
1396-11-24

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل از اجرای ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه در این شرکت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل ، فیروز خدائی با اعلام این خبر افزود : ممیزی مستندات با هدف بررسی و ارزیابی عملکرد شرکت در بخش های مختلف و مشاهده نواقص موجود اجرا شد که اجرای آن از طریق شناسایی خلأهای موجود و معرفی فرصت های بهبود ، موجب ارتقای فرآیندها و نیز روش‌های انجام کار و همچنین افزایش بهره‌وری می‌شود.

وی با بیان این مطالب افزود : شرکت گاز استان اردبیل در حال پیاده سازی سیستم های مدیریتی بر مبنای ویرایش 2015 بوده کهبر روی اصولی همچون تمرکز بر مشتری ، رهبری ، مشارکت کارکنان ، رویکرد فرآیندی ، بهبود، تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و مدیریت ارتباطات تاکید دارد.

در پایان فیروز خدائی تمدیدگواهینامه های مذکور را مرهون تلاش های بی شائبه و خالصانه تمامی همکاران در بخش های مختلف این شرکت دانست و اظهار داشت : رضایت مندی مشترکین و ارائه خدمات به موقع و همچنین پاسخگویی مناسب و پایش آن یکی از اولویت های اصلی شرکت گاز بوده و تمدیداین گواهینامه سندی بر تعهد مشتری مداری و پایبندی این شرکت در ارائه اهداف تعیین شده است.