اصلی
ارتقاء مهارت فنی ناظرین مهندسین مشاور شرکت گاز استان اردبیل
کد مطلب: 2037
تعداد بازدید: 517
1397-01-27

در راستای توانمند سازی و ارتقاء اطلاعات فنی پرسنل نظارتی مهندسین مشاور ، شرکت گاز استان اردبیل اقدام به برگزاری آزمون علمی برای ناظرین پروژه های اجرایی نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل ، مهندس فیروز خدائی مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل هدف از ارتقاء آموزش های مهارتی را تربیت نیروی انسانی ماهر برای کمک به فرآیند اجرای پروژه های گازرسانی و ارتقاء ضریب ایمنی و پایداری شبکه ها عنوان کرد و گفت : آزمون ارتقاء اطلاعات فنی و پیمانی و ایمنی ناظرین این شرکت بر اساس نیازسنجی و ارتقاء مهارتی ناظرین اجرای شبکه های گازرسانی با حضور 61 نفر از پرسنل نظارتی مهندسین مشاور برگزار گردید.

وی در خصوص اهمیت این آزمون علمی نیز با بیان این مطلب افزود : خطوط لوله و شبکه های گاز رسانی از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار هستند و افزایش سطح آگاهی ناظرین مهندسین مشاور در راستای ارتقاء ضریب ایمنی شبکه های تغذیه و توزیع گاز طبیعی و نیز چگونگی اجرای پروژه های گازرسانی از لحاظ فنی امری الزامی است ، از همین برگزاری چنین دوره های علمی و سنجش میزان آگاهی ناظرین از لحاظ فنی ، ایمنی و پیمانی می تواند در ارتقاء کیفیت اجرای شبکه های تغذیه و توزیع گاز طبیعی بیش از پیش تاثیر گذار باشد.