اصلی
در راستای بهبود مستمر فرآیندها و تعهد مدیران مبنی بر استقرار تعالی سازمانی براساس مدل EFQMپیاده سازی معیارهای 9 گانه مدل در دستور کار شرکت گاز استان اردبیل قرار گرفت.
کد مطلب: 2077
تعداد بازدید: 227
1397-04-09

به گزارش روابط عمومی ، در راستای اجرای تکالیف و الزامات قانونی مبنی پیاده سازی مدل EFQM در شرکت گاز استان اردبیل اولین جلسه افتتاحیه تعالی با حضور مدیران ، معاونین، روسای واحدهای ستادی ، اعضای کمیته های منتخب تعالی و کارشناسان واحدهای ستادی و عملیاتی به منظور آشنایی با مفاهیم اولیه مدل تعالی سازمانی EFQM در شرکت گاز استان اردبیل برگزار شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل با تاکید بر اینکه مدل تعالی سازمانی در نظم بخشیدن و یکپارچگی روش‎‎‌های مدیریتی به شرکت کمک می‌کند، گفت : مدل ما را به سمتی می‌برد که نگاه‌ها یکی شود ، معیارهای آن برای ما الهام بخش است و به ما می‌گوید که بر روی چه عواملی دست بگذارید که موفق باشید . بنابراین ما و همه کارکنان موظفیم برای ارتقای سطح شرکت تلاش کرده و برای رسیدن به اهداف و موفقیت آن کوشا باشیم.

فیروز خدائی مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل ، ضمن اشاره به نتایج حاصله از استقرار مدل تعالی سازمانی و رویکرد سازمان‌های چابک امروزی به این مهم ، حرکت به سمت تعالی را ضروری دانست و دستیابی به سرآمدی پایدار و حرکت مداوم به سوی تعالی را تنها در سایه تعهد و همکاری تمامی واحدها و کارکنان و استفاده از پتانسیل نهفته در نیروهای با تجربه و تحصیلکرده دانست .

در ادامه مشاور تعالی سازمانی شرکت گاز استان اردبیل ، مطالب آموزشی درخصوص آشنایی با مفاهیم و مدل تعالی سازمانی ارائه و تصریح کرد: واحد برنامه ریزی شرکت گاز استان اردبیل عهده دار پیاده سازی ، اجرا و پایش مدل تعالی سازمانی EFQM مطابق با برنامه های تدوین شده خواهد بود.

در پایان کلیه مدیران و اعضای منتخب کمیته های تعالی سازمانی با قرائت و امضای میثاق نامه تعالی تعهد خود را نسبت به استقرار تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM ابراز نمودند.