اصلی
عملکرد شرکت گاز استان اردبیل در نه ماهه سالجاری
کد مطلب: 2192
تعداد بازدید: 263
1397-10-18

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل فیروز خدائی مدیر عامل این شرکت، عملکرد سالجاری شرکت گاز استان را بدین شرح توضیح داد: درسال جاری بیش از دوازده هزار و 945 مصرف کننده جدید در بخشهای مختلف اعم از خانگی،تجاری و صنعتی جذب این شرکت گردیده است که در همین راستا تعداد مشترکین گاز طبیعی از بدو تأسیس این شرکت به 464 هزار 280 مشترک رسیده است.

فیروز خدائی روستاهای بهره مند ازگاز طبیعی در سطح استان اردبیل در سال جاری را 76 روستا و تاکنون  1132 روستا برشمرد و جمعیّت شهری بهره مند از گاز طبیعی در سطح استان را صد در صد و جمعیت تحت پوشش روستایی را بیش از 90 درصد عنوان کرد و افزود : استان اردبیل دارای 29شهر می باشد که تمامی ساکنین شهرها از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص عملیات شبکه گذاری و نصب انشعابات اظهار داشت : ازابتدای سالجاری تاکنون به میزان 503 کیلومتر شبکه گازبه شبکه های گازرسانی این استان اضافه شده است که با این وجود میزان شبکه گذاری از ابتدای تأسیس شرکت تا کنون به بیش از نه هزار و 316 کیلومتر رسیده و تعداد چهار هزار  و 330 عدد  انشعاب گاز جدید نیز در سطح استان نصب گردیده که تعداد انشعابات نصب شده در سطح استان اردبیل تا کنون به 226 هزار و 563 انشعاب رسیده است.