اصلی
بهره برداری شهرستانها
کد مطلب: 1931
تعداد بازدید: 2153
1396-05-02

رییس بهره برداری شهرستانها : بابک غیبی

 آدرس :اردبیل میدان بسیج ساختمان بهره برداری شرکت گاز استان اردبیل طبقه سوم

لیست شماره تلفنهای ضروری دفتر بهره برداری شهرستانها

نام واحد شماره تلفن علت تماس ساعت تماس 
دفتر  33725636  کلیه امورات مربوط به مشترکین استان اردبیل و شکایات , پیشنهادات و انتقادات  16 - 8