اصلی
روند اشتراک پذیری
کد مطلب: 65
تعداد بازدید: 5881
1395-02-07

 

فرآیند اشتراك پذيري مشتركين جزء :

- مراجعه متقاضي به يكي از مراكز مجاز ارائه دهنده خدمات لوله كشي گاز جهت اقدامات اولیه و انجام لوله كشي براي واحد مورد تقاضا

- مراجعه به سازمان نظام مهندسي و تعيين مهندس ناظر

- تهيه و طراحي نقشه لوله كشي گاز براي واحد مورد تقاضا توسط مجری لوله کشی

- انجام لوله كشي توسط مجري و اخذ تأييديه نقشه لوله كشي اجرا شده از سازمان نظام مهندسي

- تهيه مدارك مورد نياز جهت اشتراك پذيري توسط متقاضي

- مراجعه به یکی از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و یا سایت شرکت گاز استان قسمت میزخدمت الکترونیکی

- تعیین ظرفیت کنتور با توجه به اطلاعات موجود درتاييديه نقشه لوله كشي ساختمان توسط متصدی دفتر‍ پ‍یشخوان و تعیین هزینه اشتراک جدید

- پرداخت هزينه اشتراک جدید به حساب بانكي معرفي شده توسط شركت گاز و به نام شرکت گاز استان اردبیل ( در صورتی که متقاضی بیش از یک اشتراک داشته باشد هزینه ی هر اشتراک به صورت مجزا پرداخت خواهد شد )

- تحويل مدارك و فیش یا فیشهای بانکی پرداخت حق اشتراک به دفتر پيشخوان از طرف مشترك و تكميل فرم پيمان فروش گاز به مشتركين جزء و عقد قرارداد

- پس از انجام اشتراک پذیری در دفتر پیشخوان حداکثر ظرف 4 روز در تابستان و یک هفته در فصل زمستان نسبت به مراجعه به محل و نصب کنتور و رگلاتور اقدام خواهد شد

- مشترک پس از نصب کنتور و رگلاتور و تحویل گاز بازای هر اشتراک یک کارت اشتراک از پیمانکار یا نماینده شرکت دریافت خواهد نمود و ذیل برگه نصب تجهیزات و تحویل گاز را امضا خواهد نمود.

 

 

 

 

مدارك مورد نياز جهت اشتراك پذيري مشتركين جزء :

1-    تأييديه نقشه لوله كشي ساختمان كه توسط سازمان نظام مهندسي ممهور به مهر برجسته شده باشد

2-    تهیه فرم ممیزی و برآورد با تأیید مهندس ناظر و سازمان نظام مهندسی برای واحدهایی به غیر از واحدهای مسکونی

3-    اصل وكپي كارت ملي

4-    اصل و كپي پروانه و سند واحد مورد تقاضا

5-    قبض گاز همسايه جهت تخصيص كد آدرس جديد

6-    وكالت نامه در صورت پيگيري پرونده توسط فردي غير از فرد صاحب ملك

7-    جوابیه نامه استعلام کد پستی از اداره پست

8-    براي مصارف غير خانگي ارايه نامه از ارگانها ، ادارات و اصناف جهت تعيين نوع مصرف

9-    اصل و كپي جواز كسب براي اصناف

10-   ارائه نامه معرفي از ارگانهاي خاص جهت بهره مندي از مزايا در صورت وجود قوانين مربوطه

11-   ارائه نامه از شركت نفت در خصوص ابطال كارت نفت براي متقاضي روستايي و صنعتي

12-   ارائه نامه از دهياريها و يا بخشداريهاي مربوطه براي واحدهاي بدون سند ساختماني در روستاها و بخشها

13-   در موارد خاص ارائه بلامانع از ادارات راه وشهرسازي ، بنياد مسكن ، خط انتقال گاز ، جهاد كشاورزي و ...

 

 

­­­­­­