اصلی
مشاهده ی سوابق صورتحساب و پرداخت ها
کد مطلب: 78
تعداد بازدید: 24442
1395-02-07

روش های مشاهده صورتحساب و پرداخت ها

 

 

1- از طریق وب سایت:

ابتدا وارد سایت شرکت گاز استان اردبیل به آدرس nigc-ar.ir شده و از قسمت میز خدمت الکترونیکی بعد از ورود شناسه اشتراک خود وارد قسمت خدمات مشترکین شوید. از قسمت "مشاهده قبوض و چاپ المثنی" می توانید سوابق صورتحساب و پرداخت های خود را مشاهده نمایید.

2- از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان (لیست دفاتر پیشخوان)

3- از طریق مراجعه به امور مشترکین ناحیه مربوطه

4- از طریق نصب اپلیکیشن خدمات مشترکین گاز از طریق سایت شرکت گاز استان