اصلی
صدور قبض المثنی
کد مطلب: 76
تعداد بازدید: 14539
1395-02-07

روش های دریافت قبض المثنی

 

1- از طریق وب سایت:

ابتدا وارد سایت شرکت گاز استان اردبیل به آدرس nigc-ar.ir شده و از قسمت "میز خدمت الکترونیکی" بعد از ورود شماره اشتراک خود وارد قسمت خدمات مشترکین شوید. از قسمت "مشاهده قبوض و چاپ المثنی" می توانید نسبت به چاپ قبوض اقدام نمایید.

2- از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان (لیست دفاتر پیشخوان)

3- از طریق مراجعه به امور مشترکین ناحیه مربوطه

4- از طریق نصب اپلیکیشن خدمات مشترکین گاز از طریق سایت شرکت گاز استان