اصلی
جمع آوری علمک
کد مطلب: 73
تعداد بازدید: 3375
1395-02-07

شهرستان اردبیل:

شعبان سیف بابلانی

33723051 

منطقه 1 اردبیل:

بیت اله پاداش

33716202 

منطقه 2 اردبیل:

هدایت شاهی زاده

33460071

باسلام و تشکر از مراجعه جنابعالی به سایت شرکت گاز استان

لطفاً جهت دریافت اطلاعات و ارائه در خواست در سایت شرکت به بخش میز خدمت الکترونیکی مراجعه فرمائید