اصلی
معاونت امور بهره برداری
کد مطلب: 91
تعداد بازدید: 4527
1395-02-07

معاون امور بهره برداری : ودود پناهنده

 

 آدرس :اردبیل میدان بسیج ساختمان بهره برداری شرکت گاز استان اردبیل طبقه سوم

 

لیست شماره تلفنهای دفتر معاونت امور بهره برداری

نام واحد شماره تلفن علت تماس ساعت تماس 
دفتر معاونت 33719821 کلیه امورات مربوط به مشترکین استان اردبیل و شکایات , پیشنهادات و انتقادات  16 - 8