اصلی
نشت يابي بيش از 2545 کيلومتر از خطوط تغذيه و شبکه توزيع گاز اردبيل در سال 1398
کد مطلب: 2341
تعداد بازدید: 150
1398-05-26

مدير عامل شركت گاز استان اردبيل از نشت‌يابي بيش از 2545 کيلومتر خطوط تغذيه و شبکه توزيع گاز اين شرکت در سال 98 خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان اردبيل، سردار اسماعيلي مدير عامل اين شرکت هدف از انجام عمليات نشت يابي را ، شناسايي و ثبت نقاطي که نشتي گاز دارند و اطلاع رساني آن به تيم هاي کنترل و رفع نشتي دانست و افزود : اين فرآيند اجرايي جزو مهمترين فرآيندهاي ارايه خدمات ايمن به مشتريان مي باشد که با شناسايي موارد نشتي توسط تيم هاي نشت يابي و ابلاغ موارد نشتي و مخاطره آميز در اسرع وقت به بهره برداري ناحيه گازرساني آغاز و با رفع نشتي در اسرع وقت به پايان مي رسد.

وي با توجه به اهميت فرآيند نشت يابي در شناسايي و کنترل نقاط مخاطره آميز، گفت: به منظور مطابقت فعاليتهاي شرکت با استانداردها و دستورالعمل هاي شرکت ملي گاز ايران ، بازرسي هايي از پروژه هاي در حال اجرا ، ايستگاه هاي تقليل فشار و سيستم حفاظت کاتدي صورت پذيرفته است و در سال 1398 ؛ بيش از 2545 کيلومتر شبکه توزيع و خط تغذيه و حدود 98962 انشعاب مورد نشت يابي قرار گرفته و طبق برنامه ريزي هاي انجام شده تا پايان سال 8400 كيلومتر شبكه توزيع و خط تغذيه و 230000 انشعاب توسط گروه هاي نشت يابي مورد بازرسي قرار خواهند گرفت.